இந்தத் தளம் உங்கள் கணினியில் "குக்கீகளை" பயன்படுத்தி, இந்த இணையதளத்தை சிறப்பாக அமைக்க உதவுகிறது. இங்கே கிளிக் செய்வதன் மூலம் இந்த குக்கீகள் மற்றும் உங்கள் குக்கீ அமைப்புகளை எவ்வாறு மாற்றுவது என்பது பற்றிய பொதுவான தகவலைப் பற்றி மேலும் அறியலாம். உங்கள் அமைப்புகளை மாற்றாமல் இந்தத் தளத்தைத் தொடர்ந்து பயன்படுத்துவதன் மூலம், எங்கள் குக்கீகளைப் பயன்படுத்துவதை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.

டைலிங் & சீலிங்

பெர்ஃப்ளெக்ஸ் தீர்வுகள்
கட்டமைப்பில் உள்ளது

ஒவ்வொரு விவரங்களையும் மிகவும் அழகாகவும் ஒருங்கிணைந்ததாகவும் ஆக்குங்கள். டைல் மூட்டுகளிலிருந்து அழுக்கு மற்றும் பிற அழுக்குப் பொருட்களைத் தனிமைப்படுத்துதல். உங்கள் டைல் நிறுவலை அதிக வலிமை மற்றும் நீடித்ததாக ஆக்குங்கள். ஒவ்வொரு விவரங்களையும் இன்னும் அழகாக ஆக்குங்கள்.

மீண்டும்

Perflex Polypro Tile Grout நிறுவல் வழிமுறைகள் November 30, 2023

Perflex polypro tile grout construction steps from 1 to 13. Each step describes clearly how to correctly operate and install. Let’s check out the instructions.

0111

Step 1: Choose your grout color.

 

Step 2: Check if there are any damaged or cracked tiles, and plan your process if you plan on applying Perflex to any internal or external corners.

 

Step 3: The recommended minimum joint width is 2mm, minimum depth 5mm.

 

Step 4: Ensure that the joints are clean of any dust or debris. Adhesive should be fully cured and the joints should be fully dry.

 

 

Step 5: If required, use a scrubbing sponge to tidy up and clean the joints. Vacuum any dust and debris, and wipe the joints clean.


Step 6: Apply wax to the surface of the tile only, either side of the grout joint. This will stop the grout from bonding to the tile too much and also pick up any final bits of dust that are not visible by eye. Be sure that no wax gets inside the joint.


Step 7: Warm the tubes up in hot water (45-50°C) for 10-15 mins. Put the tubes upside down in the water, with the bottom of the tube out of the water to minimize the risk of water getting into the bottom of the tube. Hot water not to exceed 60°C.

We do not know where the tubes have been stored (shops, vans, etc) and varying temperatures can affect the resin, warming up eliminates any potential issues.


Step 8: Cut the nubs from the end of the tube, ensuring that they are the same size. Discard a small amount from the tube to ensure that both A+B are flowing smoothly. Install the nozzle and make sure it is fully locked into place. Twist and lock the nozzle all the way. Cut the end of the nozzle to the desired size. Discard the first 30-40cm of the mix to ensure a good mix.

 

Step 9: Apply a small amount to check your colour for a final time.

Use masking tape on a small section on either side of the joint. Apply the grout and remove the masking tape to check your colour for the final time.

 

Step 10: Operate the caulking gun at around 65° or more and apply with a constant speed, slowly and evenly filling the joints.

If using an electric gun, be cautious with the speed setting as too fast or inconsistent filling can cause issues such as burst/split tube.

 

Step 11: Finish with the press plate at an angle of 65-70° and maintain a steady, constant speed. The waste should be separated from the joint and form a track on either side of the grout joint. Ensure that the joint is smooth with no imperfections.

 

Step 12: The grout will cure after 3-4 hours. Once cured, use the scraper to assist with the removal of the waste, which will peel off easily.

 

Step 13: Once finished, check your joints and, if required, repair any imperfections. To confirm, do not start to apply the grout until the adhesive is fully cured and the area is dry. Moisture will be trapped and cause issues with the grout colour and appearance when it tries to escape.

டெல்+ 86 183 9099 2093

மின்னஞ்சல்[மின்னஞ்சல் பாதுகாக்கப்பட்டது]

பயன்கள்

#

தொடர்பு