இந்தத் தளம் உங்கள் கணினியில் "குக்கீகளை" பயன்படுத்தி, இந்த இணையதளத்தை சிறப்பாக அமைக்க உதவுகிறது. இங்கே கிளிக் செய்வதன் மூலம் இந்த குக்கீகள் மற்றும் உங்கள் குக்கீ அமைப்புகளை எவ்வாறு மாற்றுவது என்பது பற்றிய பொதுவான தகவலைப் பற்றி மேலும் அறியலாம். உங்கள் அமைப்புகளை மாற்றாமல் இந்தத் தளத்தைத் தொடர்ந்து பயன்படுத்துவதன் மூலம், எங்கள் குக்கீகளைப் பயன்படுத்துவதை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.

தடையற்ற தளம்

பெர்ஃப்ளெக்ஸ் தீர்வுகள்
கட்டமைப்பில் உள்ளது

ஒவ்வொரு விவரங்களையும் மிகவும் அழகாகவும் ஒருங்கிணைந்ததாகவும் ஆக்குங்கள். டைல் மூட்டுகளிலிருந்து அழுக்கு மற்றும் பிற அழுக்குப் பொருட்களைத் தனிமைப்படுத்துதல். உங்கள் டைல் நிறுவலை அதிக வலிமை மற்றும் நீடித்ததாக ஆக்குங்கள். ஒவ்வொரு விவரங்களையும் இன்னும் அழகாக ஆக்குங்கள்.

மீண்டும்

சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு, ஆற்றல் சேமிப்பு மற்றும் பாலிஸ்பார்டிக் நீர்ப்புகா பூச்சு நீண்ட சேவை வாழ்க்கை அக்டோபர் 25, 2023

Environmental protection, energy-saving and long service life

 

In outdoor areas, we can often see a lot of painted places, like roof, exterior wall, ground, etc. There’re discoloring, powder and peeling phenomena to a different degree. The main reason is issues caused by the unsatisfactory weather resistance of protective film formed by the coating layer. However, Perflex polyaspartic high-solid flexible waterproof coating (இனிமேல் குறிப்பிடப்படுகிறது polyaspartic waterproof coating) என்பது great weather resistanceand is becomingthe first choice of outdoor waterproof projects construction.

 


ஏன் பாலிஸ்பார்டிக் waterproof coating selected for more outdoor waterproof construction?

 

Polyaspartic waterproof coating can be used not only as weather resistant waterproof coating with excellent water repellence, but also as a weather resistant protective layer for other waterproof coating, effectively improving the service life of the original layer. At the same time, it also has excellentenvironmental protection performance, இது இருக்க முடியும்zero-formaldehyde, non-toxic and harmless, and of low VOC emissions.In addition,excellent adhesion, friction resistance and non-brittle characteristicsare also the advantages of polyaspartic waterproof coating.

 

The reason polyaspartic waterproof coating has excellent performances is it’s made from polyaspartic resin. The solid content of polyaspartic waterproof coating can reach 100%, tensile strength≥10/MPa, elongation≥300%, tear strength≥40N/mm, adhesion (to concrete) can reach more than 4/MPa, and wear resistance (750g/500r)≤30mg.


1 


It can effectively improve the weatherability of the waterproof coating, enhances its decorative effect, and reduce the wear, peeling, wrinkles and cracks. It can also be used with other waterproof coatings to extend the service life of the building and improve the waterproof effect of coating.

 


Does polyaspartic waterproof coating have a price advantage over other waterproof coatings?

 

From the point of view of the unit price of product alone, the price of polyaspartic waterproof coating is slightly higher than that of other waterproof coatings, but thecomprehensive cost performance is much higher than that of other waterproof materials.Polyaspartic waterproof coating has dense film, good durability, the same life as the building, low repair rate, and excellent decorative performance.The traditional waterproof coating is not only far lower than the polyaspartic waterproof coating in material durability. The decorative performance is more unparalleled, and the maintenance cost is high in the later period, requiring a lot of manpower and material resources. When you calculate the service life of the entire waterproof project, the comprehensive cost performance of the selection of polyaspartic waterproof coating is much higher than the selection of other materials.

 

 2


Therefore, polyaspartic waterproof coating is the multi-functional environmental protection waterproof coating that integrates the waterproof, heat insulation and decoration (PAU system). Thanks to its super weather resistance, high adhesion, long-term waterproof, impact and wear resistance, excellent corrosion resistance medium and other properties, polyaspartic waterproof coating is widely used in a variety of waterproof impermeability and decorative coating surface protection.

 

With the continuous enhancement of people’s environmental awareness and the technical progress of the application of new polyaspartic materials in the field of waterproof, polyaspartic waterproof coating is becoming an indispensable and important material for more and more waterproof projects. Let’s look forward to the polyaspartic waterproof material that integrates waterproof, heat insulation and decoration (PAU system) to benefit more scenes and users.

 


டெல்+ 86 183 9099 2093

மின்னஞ்சல்[மின்னஞ்சல் பாதுகாக்கப்பட்டது]

பயன்கள்

#

தொடர்பு