Mae'r wefan hon yn defnyddio ac yn gosod "cwcis" ar eich cyfrifiadur i helpu i wella'r wefan hon. Gallwch ddysgu mwy am y cwcis hyn a gwybodaeth gyffredinol am sut i newid eich gosodiadau cwcis trwy glicio yma.Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon heb newid eich gosodiadau, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.

TEILIO & SELU

ATEBION PERFLEX I
ADEILADU

GWNEWCH BOB MANYLION YN FWY HARDDWCH AC INTEGREDIG. YNYSGU PETHAU TRWS ERAILL I FFWRDD O'R UNIADAU TEILS. GWNEUD EICH GOSOD TEILS YN FWY O GRYFDER A BARHAOL. GWNEWCH BOB MANYLION YN FWY HARDDWCH.

YN ÔL

Beth yw rôl growt teils? Disgrifiad o nodweddion a defnydd growt teils. Awst 22, 2022

Bydd llawer o fylchau rhwng y teils. Roedd pobl yn arfer defnyddio morter traddodiadol i lenwi'r bylchau hyn. Gydag ymddangosiad gwahanol fathau o growt teils, mae growtio teils wedi dod yn duedd addurno y mae perchnogion tai yn gofyn amdani. Felly, beth mae growt teils yn ei wneud? Ydyn nhw mor effeithiol â hynny mewn gwirionedd?


image


1, Harddwch

Mae yna amryw o fylchau du hir ar ôl rhwng y teils, sy'n edrych yn anneniadol iawn. Hyd yn oed gyda'r defnydd o growt, mae growt gwyn hefyd yn edrych yn sydyn iawn ac nid yw'n berthnasol i bob teils. Fodd bynnag, mae gan y grout teils lawer o liwiau i'w dewis, ac mae'r lliwiau'n naturiol ac yn llawn. Gallwch ddewis yn ôl patrwm a lliw y teils, sy'n fath o eisin ar y gacen ac yn edrych yn anhygoel.


image


2, Atal twf bacteria

Mae'r holltau yn hawdd i gronni llwch a baw. Mae staeniau dŵr hefyd yn anodd eu glanhau, ac mae'r holltau'n tueddu i fridio bacteria. Gall y grout teils lenwi'r bwlch i osgoi cronni staeniau yn y bwlch, er mwyn atal bridio bacteria, ond hefyd yn lleihau'r anhawster glanhau yn effeithiol.


image


3, Dal dŵr a lleithder-brawf

Mae growt teils yn gynnyrch sy'n gallu diddosi ac atal lleithder rhag mynd i mewn i'r wyneb a chadw'r bwlch yn sych bob amser. Yn enwedig mewn dinasoedd deheuol lle mae'r ddaear yn dueddol o leithder, mae rôl grout teils yn amlwg iawn.


image


4, Diogelu teils

Mae rôl grout teils i atal lleithder a bacteria, mewn gwirionedd, nid yn unig i amddiffyn yr amgylchedd o fewn y bwlch, ond yn bwysicach fyth, gall amddiffyn y teils rhag bacteria ac ymestyn bywyd y teils.


image


5, Hawdd i lanhau

Mae wyneb y grout teils yn llyfn, nid yw'n hawdd ei afliwio a'i dduo, ac mae'n hawdd iawn ei lanhau. Dim ond yn ysgafn y mae angen sychu staeniau, sy'n hwyluso'r dull glanhau ac sy'n cael ei ffafrio gan lawer o wragedd tŷ.

image

image


Mae'r rolau hyn yn deillio o ddeunyddiau crai y grout teils, sy'n bennaf resin epocsi, amgylchedd-gyfeillgar, nad yw'n wenwynig ac nad yw'n beryglus, fel bod gan y grout teils briodweddau diddos uchel, llyfn a chaled ar ôl ei halltu. Heddiw mae mwy a mwy o deuluoedd yn dewis growt teils fel cynnyrch caulking. Mae'n ymddangos bod hyn hefyd yn duedd o'r ffasiwn addurno.


+ 86 183 9099 2093

[e-bost wedi'i warchod]