Mae'r wefan hon yn defnyddio ac yn gosod "cwcis" ar eich cyfrifiadur i helpu i wella'r wefan hon. Gallwch ddysgu mwy am y cwcis hyn a gwybodaeth gyffredinol am sut i newid eich gosodiadau cwcis trwy glicio yma.Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon heb newid eich gosodiadau, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.

TEILIO & SELU

ATEBION PERFLEX I
ADEILADU

GWNEWCH BOB MANYLION YN FWY HARDDWCH AC INTEGREDIG. YNYSGU PETHAU TRWS ERAILL I FFWRDD O'R UNIADAU TEILS. GWNEUD EICH GOSOD TEILS YN FWY O GRYFDER A BARHAOL. GWNEWCH BOB MANYLION YN FWY HARDDWCH.

YN ÔL

Manteision Growtio Teils Ebrill 27, 2023

Growtio teils, a elwir hefyd yn selio teils neu'n caulking, yw'r broses o lenwi'r bylchau rhwng teils gyda haen denau o growt wedi'i wneud o epocsi neu polyaspartig resinau. Er y gall rhai pobl ystyried growtio yn gam diangen yn y broses deilsio, mae mewn gwirionedd yn cynnig nifer o fanteision sy'n ei gwneud yn werth yr ymdrech. Yn yr erthygl hon, byddwn yn edrych yn agosach ar rai o fanteision growtio'ch teils.


Yn gyntaf oll, mae growtio yn helpu i gryfhau ac amddiffyn eich wyneb teils. Trwy lenwi'r bylchau rhwng teils, byddwch yn creu rhwystr solet a all helpu i atal baw, budreddi a lleithder rhag treiddio i mewn a difrodi'ch teils. Gall hyn fod yn arbennig o bwysig mewn ardaloedd traffig uchel fel ystafelloedd ymolchi a cheginau, lle mae gollyngiadau a sblash yn gyffredin.


Gall growtio hefyd roi golwg fwy gorffenedig a chaboledig i'ch teils. Heb growt, gall ymylon eich teils ymddangos yn arw ac yn anwastad, ond gyda growt, mae'r bylchau'n cael eu llenwi'n ddi-dor i greu arwyneb llyfn, unffurf. Yn ogystal, mae grout yn dod mewn ystod eang o liwiau, felly gallwch chi ddewis cysgod sy'n ategu'ch teils ac yn gwella ei esthetig cyffredinol.

5


Mantais arall o growtio yw y gall wneud eich arwyneb teils yn haws i'w lanhau a'i gynnal. Pan fydd baw a malurion yn cronni yn y bylchau rhwng teils, gallant fod yn anodd eu tynnu gyda dulliau glanhau safonol. Fodd bynnag, gyda growtio, mae'r wyneb yn fwy gwastad, gan ei gwneud hi'n haws ysgubo, mopio, neu sychu â lliain. A chan fod growt yn seliwr, mae'n helpu i wrthyrru staeniau, gan ei gwneud hi'n llai tebygol y bydd eich teils yn afliwio dros amser.


Yn olaf, gall growtio helpu i gadw cyfanrwydd strwythurol eich arwyneb teils. Dros amser, gall teils symud a symud, gan greu bylchau bach a all arwain at graciau a sglodion mwy. Mae grout yn helpu i ddal y teils yn eu lle ac atal hyn rhag digwydd, gan sicrhau y bydd eich arwyneb teils yn para am flynyddoedd i ddod.

I gloi, er y gall growtio teils ymddangos fel cam dewisol yn y broses addurno cartref, mae'n cynnig nifer o fanteision a all helpu i amddiffyn a gwella'ch arwyneb teils. O wydnwch ac amddiffyniad cynyddol i edrychiad mwy caboledig a gorffen, mae growtio yn fuddsoddiad doeth a all dalu ar ei ganfed yn y tymor hir.


13

+ 86 183 9099 2093

[e-bost wedi'i warchod]